sakitlik

sakitlik
is.
1. Səs, danışıq, hay-küy olmadığı hal; tam sükut, səssizlik. Sakitliyi gözləmək. Sakitlik yaratmaq. Sakitliyi pozmaq. – Elə sakitlik idi ki, nə bir kimsənin səsi çıxırdı, nə də bir yarpaq tərpənirdi. S. S. A.. <Qəhrəman:> Sükut deyirəm, səhv etməyiniz. Onu ancaq o vaxt sakitlik adlandırmaq olardı. H. N..
2. məc. Dinclik, əmin-amanlıq, asayiş, əmniyyət; dinc, sakit həyat. Hər yerdə sakitlik hökm sürür. // Müvəqqəti sükut. Müharibə meydanında sakitlik idi, iki tərəf də evlərinə çəkilmiş idi. Ç..
3. məc. Arxayınlıq, xatircəmlik; iztirab, həyəcan, qayğı olmadığı hal. Sakitliyini itirmək. – Rüstəm kişini təəccübləndirən Aslanın sakitliyi, hətta Yarməmmədin bir qədər mülayim rəftarı idi. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • rükud — ə. sakitlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sükut — ə. sakitlik, susma, dinməmə, sakit olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təskinlik — is. Sakitlik tapma, rahatlıq tapma, təsəlli tapma, aram tapma; sakitlik, rahatlıq, təsəlli. Sevgilin həsrətlə baxır üzünə; Səndən söz istəyir, təskinlik umur. N. Xəzri. Təskinlik tapmaq – sakit olmaq, rahat olmaq, təsəlli tapmaq, sakitləşmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eygilix’ — (Cəbrayıl, Meğri) azadlıq, asudəlik, sakitlik. – Yeri, bir eygilix’də:lərsəη (Cəbrayıl) ◊ Eygiliyə çıxmax (Meğri) – azadlığa çıxmaq, asudəliyə çıxmaq. – Biz bolşevix’ gələnnən so:ra eygiliyə çıxdıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əmin-səminlik — (Göyçay) sakitlik …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əşanex’ — (Meğri) dinc durmayan, sakitlik bilməyən. – Bu vəzirin bir əşanex’ arvadı uley …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fayışdıx — (Cəbrayıl) asudəlik, sakitlik. – Get, fayışdıxda gələrsən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xəmişdiy — (Zəngibasar, Zəngilan) sakitlik. – Bıra çox xəmişdiydi (Zəngilan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • murğuzannıx — (Bərdə, Cəbrayıl, Gədəbəy, Tovuz) 1. sakitlik, dinclik (Gədəbəy, Cəbrayıl, Tovuz). – Görüηnən nə murğuzannıxdı, bir quşun da xətrinə də:n yoxdu indi (Gədəbəy) 2. hərcmərclik (Bərdə). – Niqalay vaxdı murğuzannıx idi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səsməkünnüx’ — (Cəbrayıl, Zəngilan) sakitlik, səssizlik. – Ma:l indi səsməkünnüx’dü (Zəngilan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”